La Fundació

La Fundació Valiente, es va constituir l’any 2005, per exprés desig del Sr.Joaquín Valiente Pulido, Arquitecte, amb la voluntat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans, persones que pateixen malaltia mental i col.lectius en risc d’exclusió social.

LES NOSTRES FINALITATS

Protegir les persones en procés d’envelliment, les que pateixen malaltia mental, als cuidadors familiars i col·lectius en risc d’exclusió, donant el suport amb solidaritat, respecte, qualitat de vida i serveis d’atenció personalitzada.

Mentalitzar a la societat sobre la problemàtica que envolta aquests col.lectius, treballant per el seu reconeixement social i fomentant la formació personalitzada.

Crear serveis que promoguin la millora de la qualitat de vida d’aquests col·lectius, centrant les activitats en el benestar físic i emocional, les alternatives d’habitatge i l’accesibilitat.

Comments are closed