Programa (xTu)

(xtu)
Es un projecte d’acompanyament i recolzament terapèutic a persones i famílies, adreçat als cuidadors familiars.

La constatació que la major part dels suports i atenció a les persones grans son proporcionats per persones del seu entorn familiar, veïnal i d’amistat, a hores d’ara es planteja la necessitat d’elaborar programes que facilitin l’activitat dels cuidadors.
El projecte pretén ser un espai de trobada de persones que tenen en comú cuidar a una persona depenent. L’objectiu és que la persona cuidadora pugui gaudir d’un “parèntesi” de 2 hores a la setmana on se centri en si mateixa, es trobi, es relaxi i pugui encarar amb més força les tasques del dia a dia.

La Fundació proposa amb aquest projecte una activitat de 30 sessions de durada, amb la voluntat d’oferir un espai per donar servei especialitzat a persones cuidadores familiars,es posa ènfasi en l’empoderament personal, que la persona descobreixi els seus propis recursos i capacitats per a la seva autogestió emocional amb el recolzament del grup.

El projecte neix amb la finalitat de ser un complement articulador a la resta de productes sectorials que s’estan desenvolupant en aquests moments a Catalunya.

La intervenció és basa en l’acompanyament terapèutic centrat en la persona. Tot i que la intervenció és grupal (es treballa en grups de 8 a 12 persones, com a màxim) i dirigida mitjançant dinàmiques i exercicis que tenen per finalitat la gestió i el desenvolupament d’emocions i l’autoconcepte.

Les activitats dels grups son facilitades per professionals terapeutes especialistes, la metodologia és pràctica i vivencial, amb una visió totalment holística.

Comments are closed